Све књиге

Монографије

Уџбеници

Зборници

/*left column*/

КЊИГА:0
ЦЕНА:0 РСД.

НАРУЧИ
ИЗДВАЈАМО ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ
no
Кривично процесно право Општи део 2015

АУТОР
Саша Кнежевић

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2015
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:1200 РСД.
Транзиција у демократију

АУТОР
Славиша Ковачевић

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2015
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:400 РСД.
Права детета

АУТОР
Невена Петрушић, Невена Вучковић Шаховић

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2015
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:900 РСД.
Закон судњи људем

АУТОР
Драган Николић, Александар Ђорђевић

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2016
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:300 РСД.
Информатор за бруцоше 2016.

АУТОР

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2016
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:250 РСД.
Зборник радова студената докторских студија 2016

АУТОР

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2016
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:400 РСД.
Зборник радова 'Усклађивање права Србије са правом ЕУ', КЊИГА 3

АУТОР

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2016
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:400 РСД.
Дисциплинска одговорност запослених

АУТОР
Горан Обрадовић, Слободанка Ковачевић Перић

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2016
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:600 РСД.
Зборник Правног факултета у Нишу бр. 72

АУТОР

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2016
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:400 РСД.
Право интелектуалне својине

АУТОР
Видоје Спасић

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2016
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:2000 РСД.
Правни принципи изборног система

АУТОР
Маја Настић

Издавач

Центар за публикације Правног факултета
Година издања 2017
Обим 213
ИСБН:
ЦЕНА:350 РСД.
Испуњавање пореских обавеза

АУТОР
Марина Димитријевић

Издавач

центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2017
Обим
ИСБН:
ЦЕНА:400 РСД.
Право животиња

АУТОР
Наташа Стојановић

Издавач

Центар за публикације Правног факултета у Нишу
Година издања 2017
Обим 311
ИСБН:978-86-7148-235-6
ЦЕНА:1000 РСД.